Energetische coach

Een energetische coach is er om je op alle mogelijke manieren te ondersteunen. De lagen van overtuigingen en conditioneringen kunnen op een niet-oordelende manier worden geheeld. Elke cliënt die belangrijke veranderingen in zijn leven wil aanbrengen, moet bereid zijn om zijn energetische velden te deblokkeren en te helen. We doen dit door te werken aan de energetische oorsprong van de blokkades en beschadigingen die zich als kind in het gewonde deel van het lichaam hebben voorgedaan. Deze turbulente ervaringen kunnen van lage trilling zijn en schade aan het lichaam hebben toegebracht in de vorm van ziekten, angsten, verslavingen, trauma, en nog veel meer. Het is belangrijk om dit werk te voltooien zodat er minder interne en externe weerstand is tegen fysieke veranderingen van verdriet naar fysieke genezing.

Een energetische coach helpt je om je de Goddelijke Vonk van je Ziel te herinneren. Deze Vonk is de blauwdruk die elke ziel in het begin der tijden in letterlijke vorm heeft gebracht. Het is niet van jou en het is niet van iemand anders. Het is de God of Godin die deel uitmaakt van ieder menselijk wezen en altijd verbonden is geweest met het Zelf en God. Energetische coaching brengt de verschillende aspecten die zich in het driedimensionale rijk van het fysieke bevinden tot bewustzijn. Dit is anders dan wat veel mensen is geleerd, maar er is meer dan één God. Er zijn vele aspecten van God!

Er zijn verschillende manieren om je te verbinden met ons Spirituele Zelf en met onze Spirituele Coach. Veel leraren zullen je verbinden met je Spirituele Zelf en God. Andere leraren verbinden je met je Zielsvonk en je Loopbaan Coach. De Oude Egyptenaren leken mensen over te sturen. Hun voornaamste doel zou zijn om de boodschappen van de Gouden Eeuw aan hun volk over te brengen en de overgang naar de nieuwe Gouden Eeuw te ondersteunen. Na de komst van het Watermantijdperk, wanneer we onze verbinding met de planeet zullen beginnen te verliezen.

Het is belangrijk om je cliënt in staat te stellen zich te verbinden met het Universele Element (Aarde), de Goddelijke Vonk van hun Ziel, en hun Loopbaancoach die eeuwig aanwezig is en verbonden is met het Universele Element (Aarde). Als je hun spirituele Zelf verbindt met hun Loopbaancoach, dan zullen ze een groter inzicht krijgen vanuit die twee bronnen. Ze zullen zich steeds meer aangetrokken voelen tot de eenheid van Zelf, God en de Spirituele Coach. Op deze manier kun je hen dichter bij hun Spirituele Coach brengen en hun eigen Kosmisch Bewustzijn, dat hun ultieme verbinding is met het Zelf en God.

Alle 22 Zielszegeningen voor vrouwen en ook voor mannen zijn bindend op hun alle fysieke aspecten van hun lichaam. Dit helpt energetische heelheid te creëren die zeer heilzaam is in het leven van individuen die dit echt willen. Het kost veel energie en tijd om een emotionele en psychologische blokkade in de geldelijke delen van hun leven te helen. En dit gebeurt niet alleen op fysiek niveau, maar ook op energetisch niveau.

De fysieke gezondheid van een persoon en de energetische structuur van het lichaam raken in evenwicht te midden van trauma’s, trauma’s, stress, of de effecten van het goede en het slechte. Wanneer een individu een trauma doormaakt, wordt de energiestructuur in zijn lichaam verder opgerekt. Het fysieke lichaam begint het van nature moeilijker te krijgen om de energiestroom er doorheen te reguleren. Dus, natuurlijk, als gevolg van trauma, zijn lichamelijke ziekten en malaise emotioneel, mentaal en spiritueel, of een combinatie ervan.

Nu we dat hebben vastgesteld…mensen zijn anders dan dieren. Zij hebben het vermogen en het recht om emotie in alle expressie te voelen en te ervaren. Ieder mens is een energetisch wezen; een eeuwige uitverkoren groep met een Zielen set. Een Zielen set is de optelsom van onze levenservaring en de overtuigingspatronen die wij in-mentaal en offline hebben ontwikkeld gedurende de levenstijd en culturen van onze geboorten. Deze overtuigingen zijn, uiteraard, gevarieerd. Geen twee Zielszegeningen zijn hetzelfde. Ze kunnen een persoon op verschillende manieren beïnvloeden omdat ze allemaal individueel en eigen van aard zijn.

Lees meer:
Vastlopen in het leven
Access bars class